تاریخچه:

شـركت مهندسين مشاور “كرانه به كرانه پارس” فعاليت خود را از سال 1385 آغاز نموده و در طی سالیان گذشته در زمینه‌های مختلفی همچون مشاوره در پروژه‌هـاي راهسازي و سازه‌هاي مرتبط با آن مشغول به فعالیت می‌باشد. فعاليت اصلي شركت طراحي و نظارت بر اجـراي پلهـا، راهها، تونلها، ايستگاه‌هاي مترو و ساير سازه‌هاي خاص مي‌باشد.

پرسنل فني شركت طي فعاليتهاي 40 سال گذشته خود در مقام مدير فنـي در زمینه مهندسین مشاور، مسئوليت طرح و اجراي بسياري از پروژه‌هاي عمراني بزرگ را عهده‌دار بوده‌اند و نمونه‌هايي از اين پروژه‌ها در اين بروشور نشان داده شده است. يكي از اهداف اصلي شركت كرانه، ارایه طرحهایي است كه همگام با آخرين روشهاي طراحي و اجرایي منطبق با شرايط مملكت، نيازهاي كارفرمايان را به راحتي برآورده نمايـد. بعنوان مثال مي‌توان به ترويج پلهاي صندوقه‌اي بتني پيش‌تنيده با روش اجراي شاهين متعادل كه توانسته مشكل‌گشاي پلسازي با دهانه‌هاي متوسط باشد اشاره كرد. جهت دستيابي به هدف فوق، شـركت كرانـه اطمينان حاصل مي‌كند كه با حفظ ارتباط با متخصصين، مشاورين و موسسات علمي ايراني و خارجي همواره از مناسب‌ترين روشهاي طراحي و اجرایي در مملكت استفاده نمايد.

شركت”كرانه” داراي رتبه 1 گواهينامه صلاحيت خدمات مشاوره تخصص راهسازي از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌باشد.

فهرست